Going organic in Culemborg

Winkelen bij Naturijn

** English below **

Mijn lief en ik spendeerden vorige week een dagje in Culemborg, een kwartiertje (ok, 17 minuten!) met de trein van Utrecht Centraal en ook zoiets met de auto vanuit Vianen. Ik heb goede herinneringen aan deze stad. Mijn ex komt ervandaan en heb ik er dus een jaar of twee parttime gewoond. Aangezien ik al weer ruim zeven jaar met T ben en in de tussentijd alleen een paar keer bij Van der Hurk, hét tuincentrum van Culemborg en omstreken, geweest ben, vond ik het tijd om er weer eens heen te gaan. Met een geheime agenda natuurlijk: Culemborg is de enige – naar mijn mening – leuke stad in deze omgeving waar de huizen nog enigszins betaalbaar zijn en ik wilde kijken of T net zo gecharmeerd zou zijn als ik vroeger was.

Biologisch winkelen in de binnenstad

Op dinsdagen is er markt in Culemborg en aangezien wij beiden thuis zijn op die dag – ik werk normaal hard aan mijn proefschrift, maar ik probeer mezelf af en toe een vrij moment te gunnen – was die keuze snel gemaakt. Je kunt gratis parkeren bij de haven en van daaruit loop je zo de binnenstad in. Het was niet druk en wij vingen her en der op dat er normaal meer kramen stonden. Er stond in ieder geval een behoorlijk grote kraam met biologische producten, waar ik een fles agavesiroop en een pak polenta heb gekocht (ik moet er binnenkort echt aan geloven…). Als je bij Tapperij de Poortwachter de Binnenpoort onderdoor gaat en de Varkensmarkt uitloopt kom je terecht bij Naturijn, een biologische supermarkt. Vianen heeft die natuurlijk niet, dus ik ga meestal naar Utrecht voor mijn ‘vreemde’ ingrediënten en biologische aankopen (onze Wereldwinkel heeft wel wat, maar lang niet zoveel als in een beetje bio supermarkt). Ik was nog nooit in deze winkel geweest, maar ik werd er erg blij van. Niet ten minste omdat ze een bijvulstation hebben voor Ecover producten. Ik wist niet eens dat zoiets bestond! Je kan gewoon je lege fles afwasmiddel, allesreiniger of vloeibaar wasmiddel komen vullen. Dit is natuurlijk niet alleen goed voor het milieu, maar blijkbaar krijg je ook 10% korting op het bijgevulde product. Ik zou er niet voor omrijden, maar als ik er toch heen ga… En ik denk niet dat het lang duurt voor het zover is.

Biologisch eten in en om de stad

Naturijn was niet de enige verassing, we stuitten ook op Willemien, een voedingsspeciaalzaak gelegen aan de markt waar ze zoveel mogelijk gebruik maken van biologische producten (zeggen ze). Van buiten leek het een leuk plekje om een kop thee te drinken, van binnen bleek het een winkel met allerlei lokale ambachtelijke lekkernijen, interessante kookboeken, rijen met soorten thee en koffie en een keuken waar allemaal lekkere dingen gemaakt werden. Je kan hier dus veel meer dan enkel een kopje thee drinken. Willemien is niet uitgesproken vegetarisch, en helemaal niet veganistisch, maar het lijkt wel een plek waar ze zeker moeite zullen doen om aan deze wensen te voldoen (er staat groots aangegeven dat ze glutenvrij kunnen doen, dus ik neem aan dat ze ook rekening houden met mensen die om wat voor reden dan ook geen lactose tot zich willen nemen). Ik kreeg ook gewoon mijn soy chai latte, al moest er even gedubbelcheckt worden of de chai poeder die ze in de keuken hadden staan vegan was en of ze überhaupt sojamelk hadden.
Lunchen deden we buiten de stad, bij restaurant Werk aan het Spoel dat aan de dijk ligt. Mijn moeder had deze plek al eens aangeraden, maar het was er nog niet van gekomen om er eens te gaan kijken. Ik begreep al wat ze bedoelde toen we er naar binnenliepen – als je in deze omgeving gestrest blijft wordt het tijd om met iemand te gaan praten – maar toen ik de menukaart zag werd het helemaal duidelijk. Er staan slechts drie dingen op het menu waar vlees of vis in zit, de rest is vegetarisch! Ook zijn er een aantal gerechten die duidelijk veganistisch zijn of die het kunnen zijn (je moet het altijd even navragen natuurlijk). Daarnaast werd ook alles (behalve de soep, volgens mij) geserveerd met een fikse salade. Laat ik dat nou altijd heel erg waarderen in een restaurant 🙂 Naast eten en drinken kun je er trouwens ook lokale producten zoals jam en brood kopen. Zeker een plek om naar terug te keren.

Broodje hummusEen broodje huisgemaakte hummus met zongedroogde tomaten bij Werk aan het Spoel

** English **

Last week my hubbie and I spend a day in Culemborg, a quarter of an hour (al right, 17 minutes!) by train from Utrecht Central station and something similar by car from Vianen. I have good memories of this town. My ex is from there, so I lived there part-time for a year or two. Since I’ve been with T for over seven years and I only visited the garden centre of Culemborg and surroundings in the mean time I thought it was time to pay it another visit. With a hidden agenda of course: Culemborg is the only – to my opinion – lovable city in this area where the houses are still more or less affordable and I wanted to find out whether T would be as charmed as I have always been.

Organic shopping in the centre of the town

Tuesday is market day in Culemborg and since we’re both at home that day – I usually work hard on my dissertation, but I’m trying to give myself a couple of hours off once in a while – the choice was quite an easy one. There is free parking at the harbour and from there you walk right into the city centre. It wasn’t that busy and here and there we caught that there are usually more stalls. I was just happy to find that there was quite a large stall selling organic products and I bought some agave syrup and polenta there (now I just have to make it…). When you go underneath the city gate next to Tapperij de Poortwachter and you walk along the Varkensmarkt you end up at Naturijn, an organic supermarket. Obviously, Vianen doesn’t have one of those, so I usually go to Utrecht whenever I need ‘weird’ ingredients or something organic (our Wereldwinkel does have a few things, but they by no means can live up to an organic supermarket). I didn’t know this store, but it immediately made me happy. Not in the least because they have a filling station for Ecover products. I had no idea that such a thing existed! You can just take your empty bottle of detergent and fill it. That’s not only great for the environment, but apparently you get a 10% discount on the product. I wouldn’t take the detour just for that, but if I’m heading in that direction… And I’m thinking I probably will quite soon.

Eating organic in and around town

Naturijn was not the only surprise, we also discovered Willemien, a specialty store for food where they try to use mainly organic products (or so they say). From the outside it just seemed a nice spot to have a cup of tea, but once we were inside it turned out to be a store full of local and traditionally made delicacies, interesting cookbooks, rows with tea and coffee and a kitchen where they were making all sorts of lovely treats. In other words, it is much more than just a place to have some tea. Willemien is not distinctly vegetarian, and not even close to vegan, but it does seem like a place where they will make the effort to cater to your wishes (they have a huge sign stating that they can do gluten free, so I’m assuming that they are also prepared for those who do not drink milk for whatever reason). I got my soy chai latte, even though they had to double check whether the chai powder they were using in the kitchen was vegan and whether they had soy milk.
For lunch we left town and drove to restaurant Werk aan het Spoel, facing the dyke. My mother had told me that I would love it, but I hadn’t taken the time yet to pay it a visit. I already got her point when we walked in – if you stay stressed in this environment it’s time you start talking to someone – but when I saw the menu everything fell into place. There are only three items on the menu that are not vegetarian! There are also some dishes that are definitely vegan and some that could be (you always have to check, of course). Next to that, every dish (except for the soups, I think) is accompanied with a big fresh salad, something I highly appreciate in a restaurant. Besides eating and drinking, they also sell local products such as jelly or bread. Definitely a place to return to.

Advertisements

8 thoughts on “Going organic in Culemborg

  1. Oeh klinkt als een stad waar ik ook is heen moet 🙂 Enne, polenta is super lekker en super makkelijk hoor! Je had het receptje op mijn blog al wel is gezien geloof ik, zo klaar en erg yumm 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s